ThumbnailEvalueringens formål har blandt andet været at afdække institutionens udfordringer og muligheder samt visioner for udvikling af SMITTER.

I højre side kan du se forskellige elementer som personalet har givet udtrykt for gennem projektperioden. I evalueringsprocessen er også anvendt kreative udtryksmidler.

Afslutningsvis har evalueringen forsøgt at afdække hvilke barriere og potentialer SMITTER har for Hulahoppen.