ThumbnailSMITTER har tilført den eksisterende SMTTE model to nye innovative dimensioner.

Et ”I” der står for ”innovation” og et ”R” der står for ”relationer”.

I højre side er det muligt at få kendskab til de 7 elementer der indholdsmæssigt danner SMITTER. De to nye elementer ”Innovation” og ”Relationer” vil i højere grad blive beskrevet, da det netop har været udviklingen af disse to nye elementer der har været projektets omdrejningspunkt.

SMITTER har tilført den eksisterende SMTTE model to nye innovative dimensioner.

Et ”I” der står for ”innovation” og et ”R” der står for ”relationer”. I højre side er det muligt, at få kendskab til de 7 elementer der indholdsmæssigt danner SMITTER. De to nye elementer ”Innovation” og ”Relationer” vil i højere grad blive beskrevet, da det netop har været udviklingen af disse to nye elementer der har været projektets omdrejningspunkt.

I menuens ”forord” står der blandt andet hvad baggrunden for udviklingen af den nye innovative SMITTER.

I bunden af menuen findes modellerne: SMITTER, SMITTER MEDIUM og SMITTER LIGHT. I projektet er der udviklet tre modeller, da vi gennem projektet har erfaret, at den pædagogiske praksis har brug for varieret grad af fordybelse afhængig af konteksten.

Endelig findes modellen ”SMITTER relationer” nederst i menuen der skal benyttes ved alle tre modeller. Denne model er tænkt som det ”lim” der får modellen til at hænge sammen, da vi mener at medarbejdernes indbyrdes relationer har stor effekt for hvorvidt den samlede model skaber merværdi.