EVALUERING er en del af udviklingsprocessen, og derfor skal evalueringen ske løbende, så man får fulgt op på sin praksis og mulighed for at reflektere, og til slut gøre status på, hvor langt man nåede og få defineret, hvilke skridt, der nu skal tages. Undersøg derfor undervejr og efter forløbet.

- Beskriv hvordan det vil være muligt, at evaluere om udviklingen bevæger sig i den ønskede retning

- Beskriv hvad har vi opnået, med det vi har nået