SAMMENHÆNGEN (konteksten) omfatter udviklingsprocessens samfundsmæssige, kulturelle, politiske, værdimæssige, pædagogiske og menneskelige aspekter.

Enhver udviklingsproces foregår i en sammenhæng. Beskriv eksempelvis sammenhængen ved at:

- Bekrive baggrunden (vilkårene)

- Beskrive begrundelserne (værdier)

- Beskrive den ønskede udvikling