MÅL er forestillinger om en ønsket tilstand - en vision. Visionen er en forestilling om en ønsket fremtidig situation

- Beskriv målet som en vision

- Beskrives så konkret som muligt da det vigtigt, at målene er konkrete og realistiske, det vil sige at de matcher de muligheder, man har i dagligdagen (målstyring).