ThumbnailR'et i SMITTER står for RELATIONER. Vi er her inspireret af Lotte Darsø, der siger at: ”Den egentlige innovationskraft ligger efter min mening i virksomhedernes relationskompetence, fordi gode koncepter ikke længere kan skabes af enkeltpersoner, men nødvendigvis må skabes i dynamiske fællesskabe” (Lotte Darsø). Darsø er igen inspireret af Peter F. Drucker der mener, at det i samfundet i dag drejer sig om at udvikle nye måder at organisere på, nye former for samspil, nye konstellationer, nye arbejdsformer og nye roller. SMITTER er på den måde et forsøg på at indfange Druckner´s pointer.

I udviklingen af R'et er vi også inspireret af begrebet ”social kapital” som handler om ”de sociale relationer som medarbejdere ved deres individuelle humane ressourcer indgår i med hinanden” (Vilhelm Borg, Arbejdsmiljø forskning 2013) Flere forskere mener, at hvis den sociale kapital udvikles er der stor sandsynlighed for at vi faktisk bliver bedre til at varetage kerneopgaven.

Endelig er vi inspireret at Otto Scharmers U-teori. Som innovationsmetode handler Teori- U om hvordan vi som organisationer ikke bare reproducerer vores egne handlinger, mønstre, forestillinger og måder at tænke på. I stedet skal de vante rutiner og forestillinger suspenderes og i stedet skal man handle på nye måder. Vi skal på den måde undgå at blive låst fast i fortidige handlemønstre og antagelser. Det handler om ikke at bruge fortidens succeser som afsæt til fremtiden, men derimod om at sætte ord på hvad vi kan gøre hvis vi vil bryde fortidens mønstre, og dermed stoppe med at downloade, når vi ønsker at skabe svar på nutidens og fremtidens udfordringer. R'et i SMITTER er et forsøg på, at vi som gruppe får læring gennem nærvær og refleksion mod den fremtid der ankommer.

Begrebet ”samskabelse” i SMITTER er udtryk for en vilje til at finde en fælles vej til at løse udfordringer på. Samskabelse fordrer dialog og fælles forståelse for vejen frem ved at skabe positive effekter gennem andre. Det er i det ekstreme fokus på udnyttelse af alle menneskelige ressourcer, at vi finder samskabelsen.