ThumbnailI'et i SMITTER handler om INNOVATION. Vender vi blikket mod vores velfærdssamfund så står Danmark i dag overfor en bred vifte af velfærdsudfordringer, som kalder på nye innovative løsninger. Spørgsmålet om hvilke kompetencer medarbejdere indenfor offentlig regi skal være i besiddelse af, for at vi kan fastholde og bevare velfærdsstaten, bliver herunder også genstand for ny-tænkning. I'et er et forsøg på at udvikle medarbejdernes og børnenes kreative og innovative kompetencer gennem SMITTER ved at medarbejderne systematisk bliver ”presset” til at tænke og handle innovativt som SMITTER-modellen.

I udviklingen af I`et er vi inspireret af innovationsforskere som Christian Bason, Anne Mette Digmann, Lotte Darsø og Lene Tanggaard i forhold til kreativitet.

”Forandringskompetence er en holdning og indstilling med hensyn til at turde det kreative og grænseoverskridende, der er i virkeligheden tale om en åbenhed med hensyn til at være ”generativ”, det vil sige skabende”

(Per Schultz Jørgensen, 2003)