TEGN er en definition af, hvad man skal holde øje med for at se, at man nærmer sig målet.

Tegn er ”billeder” af den ønskede udvikling, som vi kan iagttage i praksis.

Tegn kan også kaldes succeskriterier og en beskrivelse af de sanseindtryk, man vil møde i hverdagen Man kvalificere sine tegn ved at spørge: ”på hvilken måde kan tegn registreres i praksis” eller ”hvad er det for tegn vi skal registrere på vej mod målet”.

- Beskriv tegn som kan sandsynliggøre, at vi bevæger os i retning af visionen