TILTAG er en beskrivelse af, hvad man vil ”sætte i gang” for at nå sine mål. Altså en konkretisering af, hvad man vil gøre for at nå sine mål. Og en beskrivelse af, hvad det kræver af personalet for at barnet, når sine mål.

- Beskriv de planlagte tiltag og handlinger på barnets niveau, på stue/afdelingens niveau, på institutionens niveau

- Hvilke aktiviteter sætter vi i gang?

- Hvem gør hvad hvornår?

- Hvornår begynder vi og hvornår slutter vi?